Cartellisme

Festa Major, 2005

Dissenys de cartells presentats a concurs des de 1982 per anunciar festes majors i carnaval de Rubí.

index.html