Escenografies

Disseny i construcció d’escenaris i espais per a diferents companyies de teatre i dansa.

index.html

Escultura Nina per l’obra teatral
‘Peggy Pickit’ de Moisès Maicas.
2017