Gratacels

1992

Orígens, 1992

Gratacels amb zeppelin

1992

Composicions assemblant llistons de fusta trobats, recollits i triats respectant: la mida, el color i la textura originals que dóna la matèria, creant edificis i racons d’una ciutat.

index.html