Pessebre, 2001

Instal·lacions

Obres efímeres (en general) de diferents temàtiques adaptades al seu espai expositiu concret, realitzades de forma puntual..

index.html