Màquines inservibles
1986

Màquina inservible, 1986

Treball de recerca en un entorn industrial decadent, on les màquines deixen de tenir una utilitat, mantenint el seu moviment i el seu equilibri.

index.html