Interpretació lliure utilitzant el sentit de l’humor dels personatges del quadre de Velázquez realitzades amb diferents tècniques.

Assemblatge de fusta i ferro, fundició de ferro colat, soldadura de ferro, modelatge,...

Menines
2008

index.html