Menines ferro
2008

1. Peces de ferro realitzades amb soldadura elèctrica.

2. Peces úniques de ferro colat realitzades amb porexpan i foses a la sorra.

index.html