Planxa Ferro

1988

Escales desfetes, 1988

El nazareno, 1988

Paisatge quadrat, 1988

Evolució del triangle, 1988

Peces de ferro realitzades durant els cursos de perfeccionament de forja a l’Escola del Treball a Barcelona entre 1988 i 1990 (amb Jacint Nolla).

index.html