Peveter Rubifolk, 2005

Urbana i pública
1978

A part del Bòdum (que va ser una creació espontània i col·lectiva), les obres acostumen a ser encàrrecs puntuals  de gran format per a diferents espais, interiors i exteriors.

Posar mides

index.html