Vaixells
1995

Submarí, 1995

Vaixell amb lluna, 1995

Prosseguint l’assemblatge de llistons de fusta dels Gratacels hi ha un moment en el procés creatiu en que les línies verticals passen a ser horitzontals creant vaixells i espais marins.

index.html